תכנון של מבנים מסובכים עם פונקציות מורכבות, תוך התאמה למבנים קיימים, כולל תיאום עם מעצבים ויועצים רבים. לעיתים התכנון כולל גם פתרון סוגיות שימור.

 

מבני ציבור ומוזיאונים

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

 Alona Lifshitz אלונה ליפשיץ